Turbiner

PPH 308

Högrotationssprutan använder centrifugalkraft för att säkerställa jämnhet och bättre täckningsgrad. Med dess höga finess och enkla inställningar garanterar PPH-sprutan en hög produktivitetsgrad och superb kvalitet.

PPH-sprutan är utrustad med en magnetisk turbin, som utvecklats för att sprutmåla vatten- eller lösningsmedelsbaserad färg inom industrin.

EC65-klockan har utvecklats särskilt för sprutning av high solids och metallic-färg. Den nya PPH 388 R är en robotmonterad högrotationsklocka som sprutar både lösningsmedel- och vattenbaserad färg och multikomponentmaterial. Läs mer här

PPH 707-EXT

Externt uppladdad turbin för vattenbaserad färg.
Sames laddningssystem är enligt tester vid IPA (Institute Produktionstechnik und Automatisierung) den mest effektiva i världen och uppnår oöverträffad verkningsgrad samtidigt som den ger hög hastighet. PPH 707 kan installeras i befintlig anläggning utan ändring av färgmatningsystem.
Obegränsat antal färger och snabbt färgbyte, samt flexibel sprutbild. En stor fördel vid sprutmålning av komplicerade vinklar och former. Läs mer här
Nanobell 801

Nästa generation av robotmonterad rotationsklocka som betydligt förbättrar såväl färgbesparing som produkternas utseende för alla tillverkare av plast-, trä- och metalldetaljer.
Med sin lätta vikt kan den lätt och med fördel monteras på mindre robotar istället för pistoler. Läs mer här